Choroby nowotworowe

VIDAS® Markery nowotworowe

 VIDAS<sup>® </sup>Markery nowotworowe

Diagnostyka, monitorowanie leczenia i pomoc prognostyczna w różnych rodzajach nowotworu

BIONEXIA® FOBplus

 BIONEXIA<sup>®</sup> FOBplus

Wczesne wykrywanie raka jelita grubego

BIONEXIA® BTA

 BIONEXIA<sup>®</sup> BTA

Nieinwazyjny test przesiewowy do diagnostyki raka pęcherza moczowego

Pioneering diagnostics