Kardiologia (ostre zespoły wieńcowe)

bioMérieux oferuje czułe, wiarygodne i szybkie testy diagnostyczne w kierunku markerów sercowych. Testy spełniają ostatnie zalecenia, które stanowią, że ​​pacjenci przyjmowani na Szpitalny Oddział Ratunkowy z bólem w klatce piersiowej/podejrzeniem ostrego zespołu wieńcowego powinni zostać poddani leczeniu w ciągu jednej godziny. Troponina jest obecnie uważana za najlepszy biochemiczny marker uszkodzenia mięśnia sercowego.1

1. Thom T et al. Heart disease and stroke statistics - 2006 update: a report from the American Heart Association Statistics Committee and Stroke Statistics Committee. Circulation 2006; 113: e85-e151.

VIDAS® High sensitive Troponin ...

 VIDAS<sup>® </sup>High sensitive Troponin ...

Pełna diagnoza w ciągu 2 godzin

VIDAS®  Markery uszkodzenia mię...

 VIDAS<sup>®</sup>  Markery uszkodzenia mię...

Diagnostyka uszkodzenia mięśnia sercowego

Pioneering diagnostics