• BACT/ALERT® 3D
 • BACT/ALERT® 3D
 • BACT/ALERT® 3D
 • BACT/ALERT® 3D

BACT/ALERT® 3D

Automatyczny System do Szybkiego Wykrywania Zakażeń Mikrobiologicznych

 • Prosty
 • Szybki
 • Wydajny
Dodaj do wyborów

Potrzebujesz więcej informacji

BACT/ALERT® to prosty, automatyczny system do szybkiego wykrywania zakażeń mikrobiologicznych, wywoływanych przez bakterie, drożdże lub pleśnie, w produktach spożywczych oraz w napojach.  
Podstawowe zalety systemu BACT/ALERT® to:  prostota obsługi, obiektywność wyników, odtwarzalność oraz monitorowanie danych.

Producenci żywności na całym świecie wykorzystują  BACT/ALERT®, system o udowodnionej wiarygodności,  w celu  szybszego zwolnienia swoich produktów w porównaniu do tradycyjnych metod badań.
Skrócenie czasu wykrywania zakażeń przyczynia się do skrócenia cykli produkcyjnych oraz szybszego dostarczenia produktu na rynek.
System zapewnia nie tylko szybsze zwolnienie produktu ale również pozwala na usprawnienie produkcji poprzez optymalizację procesu badania produktów.

 

Monitorowanie produkcji w czasie rzeczywistym to proces, dzięki któremu uzyskiwane są istotne informacje, mające wpływ na szybkie podejmowanie decyzji.
Skrócenie czasu analiz umożliwia podjęcie  szybkich działań korygujących w celu wyeliminowania  zakażeń.

Oparta na kolorymetrii, opatentowana technologia BACT/ALERT® oraz podłoża hodowlane dostosowane do specyfiki przemysłu, zapewniają wykrywanie mikroorganizmów w czasie od 24 do 72 godzin.

 

Prosta oraz szybka metoda do wykrywania zakażeń mikrobiologicznych

Standardowy system BACT/ALERT® składa się z jednego modułu kontrolnego i z jednego inkubatora, o wydajności  240 próbek. Próbki są inkubowane oraz badane w celu wykrycia możliwego zakażenia.
Modułowa budowa systemu umożliwia elastyczną pracę, dzięki czemu możliwe jest podłączenie do jednego modułu kontroli maksymalnie sześciu modułów inkubatorów, a system można w prosty sposób zaadaptować do różnych warunków pracy.

W pełni automatyczny system BACT/ALERT®® 3D zapewnia spójne, dokładne oraz obiektywne wyniki przy niewielkim nakładzie pracy.

 1. Wybierz odpowiednią butelkę BACT/ALERT® z podłożem hodowlanym
 2. Zaszczep podłoże badaną próbką
 3. Wstaw butelkę  BACT/ALERT® do systemu

 

Każda butelka BACT/ALERT® zawiera jałowe podłoże hodowlane oraz czujnik kolorymetryczny, który zmienia barwę z szarego na  żółty w obecności CO2 produkowanego przez rosnące mikroorganizmy.

Po wstawieniu butelek do systemu, aparat skanuje kolorymetryczne czujniki co dziesięć minut .  Po wykryciu zakażenia, system generuje sygnał dźwiękowy oraz wizualny, a dane dotyczące próbki są zapisywane.

 

Dlaczego należy wybrać BACT/ALERT® 3D ?

Dzięki BACT/ALERT®, producenci żywności  uzyskują korzyści, takie jak  skrócenie czasu kwarantanny produktów oraz zwiększenie wydajności laboratorium. 

 • Proste i wystandaryzowane  procedury
 • Zminimalizowane czynności manualne oraz koszty robocizny
 • Zmniejszone koszty magazynowania
 • Obiektywne wyniki, również dla próbek mętnych i o wysokim stopniu lepkości
 • Pewne wykrywanie bakterii, drożdży i pleśni
 • Metoda badań nie niszcząca komórek
 • W systemie BACT/ALERT® Dual-T dostępne dwie temperatury inkubacji (32.5°C i 22.5°C)
 • System przeznaczony do badania również produktów żywnościowych i napojów o niskiej i wysokiej kwasowości

 

BACT/ALERT®

 

Wymagania dotyczące zasilania prądem :

Napięcie 100/120 (50-60 Hz)

Napięcie 220/240 (50-60 Hz)

Moc :

Dla 115 V.A.C.: Moduł kontrolny: 72 W; Inkubator: 640 W

Dla 230 V.A.C.: Moduł kontrolny: 72 W; Inkubator: 640 W

Emisja ciepła :

Moduł Kontrolny: 245 BTU/godzinę, 2840 maksimum

Inkubator: 904 BTU/godzinę, 2840 maksimum

Wymiary Modułu Kontrolnego :

Szerokość: 35.6 cm

Wysokość: 91.4 cm

Głębokość: 61.7 cm

Waga: 57.2 kg

Wymiary Inkubatora :

Szerokość: 49.6 cm

Wysokość: 91.4 cm

Głębokość: 61.7 cm

Waga bez opakowania: 118.8 kg

Waga z opakowaniem: 133.8 kg

Wymiary Modułu Inkubatora o temperaturze 22,5 °C :

Szerokość: 80.9 cm

Wysokość: 184.6 cm

Głębokość: 66.1 cm

Waga bez opakowania: 293.5 kg

Waga z opakowaniem  313.9 kg

Wymiary Podstawy :

Szerokość: 99.1 cm

Wysokość: 85.1 cm

Głębokość: 63.5 cm

Waga: 100 kg

Zakres temperatury :

Podczas pracy systemu: 10-30°C

Podczas przechowywania systemu: -17- 57°C

Zakres wilgotności podczas pracy i przechowywania systemu :

Wilgotność względna nie kondensująca od 10 do 90%

Dopuszczalna wysokość podczas pracy i przechowywania systemu :

2000 metrów

 

Szczegółowe informacje na temat oprogramowania oraz odczynników do systemu BACT/ALERT® znajdują się w  naszym e-catalogue.

 

Artykuły

ATCC® Evaluation of BACT/ALERT® 3D Instrument for Sterility Testing, Catherine Ferguson, ATCC quality control biologist, with Scott Jenkins, ATCC science writer

Pioneering diagnostics