Wirusowe zapalenie wątroby

Wirusowe zapalenie wątroby jest poważnym problemem publicznej służby zdrowia. Szacuje się, że obecnie jest 400 mln i 170 mln przewlekłych nosicieli odpowiednio zapalenia wątroby typu B i zapalenia wątroby typu C. bioMérieux oferuje rozwiązania niezbędne do rutynowych badań, testów potwierdzenia i kontroli pacjenta z wirusowym zapaleniem wątroby typu A, B i C.

Panel VIDAS® Hepatitis

Panel VIDAS<sup>®</sup> Hepatitis

Markery wirusowego zapalenia wątroby typów A, B, C i E

Pioneering diagnostics