Akademia Diagnostyki bioMérieux    

08 październik, 2020

header-23.png

Show in media library: 

 

Uniwersytet Medyczyny w Białymstoku

Organizator wydarzenia

 

 

 

 

 

oraz

bioMérieux Polska

Partner wydarzenia 

 

 

 

  

 


Temat spotkania

 

Aktualne wyzwania laboratorium mikrobiologicznego w dobie zwiększającej się lekooporności

 

 

20 Kwietnia 2021 godz. 17:00

 

2 PKT TWARDE DLA DIAGNOSTÓW | 4 PKT EDUKACYJNE DLA LEKARZY

 


PROGRAM WYDARZENIA

 

17:00-17:05 Wstęp

Prof. Dr hab. n. med. Elżbieta A. Tryniszewska, Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej;

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku;

 

17:05-17:30 Zastosowanie nowych antybiotyków w leczeniu zakażeń drobnoustrojami wielolekoopornymi

Prof. Dr hab. n. med. Waleria Hryniewicz, Narodowy Instytut Leków, Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej;

 

17:30-18:10 Najnowsze rekomendacje EUCAST

Dr n. med. Dorota Żabicka, Narodowy Instytut Leków, Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów (KORLD);

 

18:10-18:45 Zastosowanie systemów automatycznych do oznaczania i analizy wyników lekowrażliwości i mikroorganizmów

Dr n. o zdr. Ewa Młodzińska, Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej, Samodzielna Pracownia Mikrobiologii i Epidemiologii;

 

18:45-19:20 Lekooporność w cieniu pandemii

Mgr Katarzyna Pawlik, lider procesu: Profilaktyka zakażeń szpitalnych w Szpitalu Bielańskim im. Ks. J. Popiełuszki w Warszawie, specjalista mikrobiolog;

 

19:20-20:00 Nie obędzie się bez konsylium z farmakologiem klinicznym, czyli leczenie pacjenta z zakażeniem drobnoustrojami wielolekoopornymi

Dr hab. n. med. Iwona Korzeniewska-Rybicka, Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny;

 

20:00-20:05 Zakończenie i podsumowanie- informacja na temat testu 

Monika Szewczyk, Marketing Manager CEE bioMérieux Polska;

 

 

ZAREJESTRUJ SIĘ NA DARMOWY WEBINAR JUŻ TERAZ!

 

Pioneering diagnostics