• ETEST® Imipenem/Relebaktam (IPR)*

ETEST® Imipenem/Relebaktam (IPR)*

Test paskowy do określania wartości MIC dla imipenem/relebaktam

Test paskowy umożliwiający szybkie i łatwe określenie wartości MIC dla lekowrażliwości bakterii Gram-ujemnych tlenowych, Enterobacteriaceae i P. aeruginosa.

ETEST® dostarcza klinicznie istotnych informacji umożliwiających podjęcie odpowiednich decyzji dotyczących leczenia przeciwbakteryjnego i pomaga ograniczyć rozwój bakterii wielolekoopornych.

 • Pewność: Wiarygodne monitorowanie lekowrażliwości na RECARBRIO™

 • Szybkość: zaledwie w 16 godzin określa lekowrażliwość

 • Precyzja: Określa dokładnie wartość Minimalnego Stężenia Hamującego (MIC) dla imipenemu/relebaktamu

Dodaj do wyborów

Potrzebujesz więcej informacji

 

Optymalizacja antybiotykoterapii w obliczu rosnącego zagrożenia opornością

Wielolekooporne organizmy (MDRO) zwłaszcza bakterie Gram-ujemne, stanowią poważne i rosnące zagrożenie dla zdrowia. Zapewnienie pacjentom odpowiednich środków przeciwdrobnoustrojowych we właściwej dawce i we właściwym czasie jest podstawą racjonalnej polityki antybiotykowej. Pomaga to poprawić wyniki leczenia, zapobiegać rozwojowi oporności oraz zachowaniu skuteczności nowych molekuł terapeutycznych. Uważne  i dokładne badanie lekowrażliwości jest kluczowym elementem zwalczania oporności.

Paski ETEST® IPR oferują łatwą i niezawodną metodę określania dokładnej wartości  MIC dla lekowrażliwości organizmów zakaźnych dla imipenemu i relebaktamu, zapewniają również optymalne leczenie i kontynuację terapii tymi antybiotykami.

Gdy możliwości terapii są ograniczone, lekarze mogą sięgnąć po antybiotyk nowej generacji oparty na połączeniu imipenemu i relebaktamu, który jest sprzedawany jako RECARBRIO™ **. Przeznaczony jest do leczenia pacjentów w wieku 18 lat i starszych ze skomplikowanymi zakażeniami dróg moczowych (cUTI), w tym odmiedniczkowym zapaleniu nerek, oraz powikłanymi zakażeniami w obrębie jamy brzusznej.

Dokładny MIC z ETEST® IPR

Paski ETEST® IPR są łatwe w użyciu, zapewniają bogactwo informacji. ETEST® generuje wartości minimalnego stężenia hamującego (MIC) na podstawie skali ciągłej i może dawać wyniki pomiędzy konwencjonalnymi dwukrotnymi rozcieńczeniami, tj. rozcieńczeniami połówkowymi. Oznacza to, że w przeciwieństwie do metod dyfuzji krążkowej mogą one zapewnić dokładną wartość graniczną MIC, a także kategorię interpretacyjną (S, I, R) (wartości graniczne FDA) lub (S, R) (wartości graniczne EUCAST). Nie tylko wiesz, czy organizm jest wrażliwy, ale z dużą precyzją wiesz, jakie stężenie hamujące osiąga, daje to dokładną wskazówkę jaką  najlepiej dostosować terapię antybiotykową do walki z infekcją, jednocześnie zmniejszając ryzyko rozwoju bakterii lekoopornych. Posiadanie precyzyjnych wartości MIC umożliwia również epidemiologiczne śledzenie ewolucji organizmów zakaźnych w celu wykrycia pojawienia się oporności w czasie.

Cienkie, obojętne i nieporowate plastikowe paski ETEST® IPR posiadają skalę odczytu minimalnego stężenia hamującego (MIC) w μg/ml po jednej stronie i wstępnie zdefiniowany gradient antybiotyku po drugiej. Po nałożeniu paska na zaszczepioną powierzchnię agaru gradient antybiotyku przenosi się do agaru i tworzy stabilny, ciągły i wykładniczy gradient stężenia antybiotyku. Bakterie rosną pod paskiem, tworząc elipsę. Już po 16 godzinach inkubacji można odczytać wartość MIC na skali, z całkowitym zahamowaniem widocznym w miejscu, w którym spiczasty koniec elipsy przecina pasek. To takie proste.

Część serii ETEST®

Nowe paski ETEST® IPR dołączają do rodziny ETEST®, oryginalnych pasków gradientowych. Paski ETEST® są szeroko udokumentowane pod względem ich skuteczności i precyzji. Dzięki szerokiej gamie ponad 90 dostępnych referencji przeciwdrobnoustrojowych ETEST® zapewniają precyzję w testowaniu MIC  dla antybiotyków, leków przeciwgrzybiczych, a także do wykrywania mechanizmów oporności (ARD).

* certfikat CE-IVD; zatwierdzone przez FDA 
** MERCK

ETEST® Imipenem/Relebaktam (IPR)

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

REF. 420925 

1 opakowanie: 30 pasków testowych

Każdy pasek zawiera: 

 • Imipenem MIC zakres: 0,002 – 32 μg/mL
 • Relebaktam: 4 μg/mL
 • 1 Instrukcję obsługi do ściągnięcia ze strony www.biomerieux.com/techlib.

MATERIAŁY WYMAGANE, ALE NIE ZAŁĄCZONE DO ZESTAWU

 • Ogólne wyposażenie laboratorium mikrobiologicznego
 • Wymazówki (sterylne, nie toksyczne oraz niezbyt mocno owinięte) oraz probówki
 • Sterylna sól fizjologiczna (0.85% NaCl)
 • Rota-plater: Retro C80™ (opcjonalnie) (Ref. 559803)
 • Aplikatory manualne [e.g., Mini Grip-It (bioMérieux Ref. 411200), pęseta lub podobne] lub instrument do ETEST®, Nema C88™ (bioMérieux Ref. 559804)
 • Wzorzec 0.5 McFarland standard (Ref. 70 900) lub równoważny
 • Cieplarka (35 ± 2 °C)
 • Kontrola jakości - szczep kontrolny

ZALECANE PODŁOŻA HODOWLANE 

Używać dobrze zdefiniowanych,  wysokiej jakości podłoży Mueller Hinton, które zapewniają dobry wzrost. Wybrana marka powinna mieć dobrą powtarzalność między kolejnymi partiami, aby zapewnić dokładne i wiarygodne wartości MIC.

Aby sprawdzić jakość podłoży, przetestuj odpowiednie szczepy kontroli jakości. Zapoznaj się z ulotką dołączoną przez producenta podłoży. Upewnij się, że płytka agarowa ma głębokość 4,0 ± 0,5 mm i pH 7,3 ± 0,1.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

• Wyłącznie do diagnostyki in vitro

•Tylko do użytku profesjonalnego. Ten test jest przeznaczony do użytku przez przeszkolonych pracowników laboratorium

• Podczas pracy z kulturami bakterii zawsze należy stosować procedury aseptyczne i ściśle przestrzegać ustalonych środków ostrożności przeciwko zagrożeniom mikrobiologicznym

• Zużyte płytki agarowe należy usuwać zgodnie z procedurami dotyczącymi produktów zakaźnych lub potencjalnie zakaźnych

• Urządzenie testowe jest jednorazowe; nie należy go ponownie używać

 

 

Pioneering diagnostics