Kardiologia (niewydolność serca)

U pacjentów z rozpoznaniem niewydolności serca informacje prognostyczne dotyczące ryzyka ponownego przyjęcia do szpitala i/lub zgonu są bardzo ważne zarówno dla pracowników służby zdrowia oraz opiekunów i samych pacjentów. Informacje prognostyczne mogą pomóc lekarzom w podejmowaniu decyzji dotyczących zwolnienia pacjenta ze szpitala oraz częstotliwości wizyt kontrolnych. Mogą również wspierać lekarzy w podejmowaniu decyzji dotyczących interwencji medycznych i chirurgicznych. Wykazano, że biomarkery, takie jak NT-proBNP i galektyna-3, pozwalają uzyskać niezależną informację prognostyczną.

VIDAS® NT-proBNP2

VIDAS<sup>®</sup> NT-proBNP2

Diagnostyka niewydolności serca

VIDAS® Digoxin 

VIDAS<sup>®</sup> Digoxin 

Monitorowanie leczenia dla zapewnienia właściwej terapii

Pioneering diagnostics