• Podłoże chromogenne do oznaczania Campylobacter
 • Podłoże chromogenne do oznaczania Campylobacter

Podłoże chromogenne do oznaczania Campylobacter

Wykrywanie oraz analiza ilościowa Campylobacter spp.

 • Bardzo dobra wybiórczość
 • Prosty odczyt
 • Prosty protokół  do wykrywania i liczenia
 • Międzynarodowa walidacja: ISO/AOAC
 
Dodaj do wyborów

Potrzebujesz więcej informacji

biMerieux opracowało podłoże chromogenne do oceny ilościowej oraz wykrywania Campylobacter w żywności.

 

CampyFood®

Bulion i agar CampyFood, poznaj rozwiązanie, które łączy w sobie  prostotę oraz bardzo dobrą wiarygodność wyników. Bulion i agar CampyFood  to najlepsze rozwiązanie do wybiórczej oceny ilościowej i wykrywania gatunków Campylobacter, szczególnie  C. jejuni i C. coli.

 • Chromogenic culture media for Campylobacter detection and enumerationProstota liczenia i odczytu  kolonii
 • Metoda do wykrywania i liczenia, zwalidowana przez międzynarodowe organizacje (ISO 16140/AOAC)
 • Prosty i wydajny protokół badań

Alternatywna, uproszczona  metoda wykrywania:

Gotowy do użycia bulion (bulion CFB w minibagach)
Nie jest wymagany etap ożywiania

Aternatywna, uproszczona metoda oceny ilościowej:

Prosta interpretacja charakterystycznych kolonii (czerwone lub pomarańczowo-czerwone kolonie)

 • Dwa, inne zastosowania agaru CampyFood
  Podłoże może być stosowane jako drugie podłoże do wyboru, zgodnie z wymogami standardu ISO 10272-1 lub jako podłoże do potwierdzania dodatnich wyników w teście VIDAS  CAM.

 

CASA®

CASA® podłoże o bardzo dobrej wybiórczości do oceny ilościowej Campylobacter spp.
Na podłożu CASA® czerwone kolonie Campylobacter rosną po 24 lub 48 godzinnej inkubacji, natomiast wzrost mikroflory towarzyszącej jest zahamowany dzięki składnikom o wysokiej wybiórczości.

CASA, Chromogenic culture media for Campylobacter detection and enumeration

 

 • Bardzo dobra wybiórczość
 • Metoda do oceny ilościowej, zwalidowana według ISO 16140
 • Alternatywna, uproszczona metoda do oceny ilościowej
 • Prosta interpretacja charakterystycznych kolonii (czerwone, pomarańczowo-czerwone kolonie)
 • Prosty i szybki protokół potwierdzenia (lateksowy test aglutynacji)

 

 

Szczegółowe informacje na temat pełnej oferty podłoży chromogennych, przeznaczonych do wykrywania oraz liczenia Campylobacter znajdują się w  naszym FOOD e-catalogue

Pioneering diagnostics