Wykrywanie oporności

Mycoplasma IST2

 Mycoplasma IST2

Kompletne rozwiązanie w postaci oceny liczebności

Oferta podłoży DWUDZIELNYCH

 Oferta podłoży DWUDZIELNYCH

Wygodne połączenie 2 podłoży na jednej płytce

Oferta podłoży chromID™

 Oferta podłoży chromID™

Podłoża chromogenne

chromID™ CARBA SMART

 chromID™ CARBA SMART

Kompletny skrining karbapenemaz

chromID™ ESBL

 chromID™ ESBL

Podłoże chromogenne do badań przesiewowych w kierunku ESBL

VITEK® 2

 VITEK<sup>®</sup> 2

Automatyczny system do identyfikacji (ID) i określania lekowrażliwości (AST) drobnoustrojów

Podłoża chromID™ SMART do wykry...

 Podłoża chromID™ SMART do wykry...

Oferta podłoży do walki z lekoopornością drobnoustrojów i zakażeniami związanymi z&nbsp;opieką zdrowotną

VITEK® MS

 VITEK<sup>®</sup> MS

Spektrometr masowy przeznaczony do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów

Paski Etest® przeznaczone do wy...

 Paski Etest<sup>®</sup> przeznaczone do wy...

Paski do wykrywania mechanizmów oporności drobnoustrojów

Pages

Pioneering diagnostics