Biologia Molekularna

Panel oddechowy
Multi Well Syste...

 Panel oddechowy<br/>Multi Well Syste...

Zestaw testów real-time PCR do jednoczesnego oznaczania wielu patogenów infekcji układu oddechowego

EBV R-gene®

 EBV R-gene<sup>® </sup>

Zestaw Real-time PCR do detekcji i pomiaru ilościowego DNA wirusa Epstein-Barr (EBV)

Enterovirus R-gene®

 Enterovirus R-gene<sup>® </sup>

Zestaw Real-time PCR do detekcji i pomiaru ilościowego RNA enterowirusów

HSV1, HSV2, VZV R-gene®

 HSV1, HSV2, VZV R-gene<sup>® </sup>

Zestaw Real-time PCR do detekcji i pomiaru ilościowego DNA wirusów Herpes Simplex 1 i 2

Parechovirus r-gene®

 Parechovirus r-gene<sup>® </sup>

Zestaw Real-time PCR do detekcji i pomiaru ilościowego RNA Parechowirua

Parvovirus B19 R-gene®

 Parvovirus B19 R-gene<sup>®</sup>

Zestaw Real-time PCR do detekcji i pomiaru ilościowego DNA parwowirusa B19

ARGENE® OFERTA

 ARGENE<sup>®</sup> OFERTA

Odczynniki real-time PCR oraz rozwiązania immunologiczne

FilmArray® multiplex PCR system...

 FilmArray<sup>®</sup> multiplex PCR system...

Analizator do Multipleksowego PCR do szybkiej i łatwej diagnostyki molekularnej

FilmArray™ GI Panel - Diagnosty...

 FilmArray™ GI Panel - Diagnosty...

Diagnostyka zakażeń układu pokarmowego z wykorzystaniem aparatu FilmArray™ multiplex PCR

Pages

Pioneering diagnostics