• bioART

bioART

Zaawansowane narzędzie raportujące VITEK® 2

Uproszczony przepływ pracy, wykorzystujący zaawansowane narzędzie raportujące VITEK® 2 PC Software

 • Szybszy przegląd wyników
 • Redukcja manualnych czynności przy tworzeniu raportów
 • Przyspieszenia raportowania krytycznych wyników
Dodaj do wyborów

Potrzebujesz więcej informacji

Wystandaryzowane szybkie raportowanie

Opracowane przez firmę bioMérieux zaawansowane narzędzie raportujące – bioART
– umożliwia zwiększyć wydajność laboratorium poprzez dostosowanie raportów
.

Oparty o operatory logiczne system upraszcza przepływ pracy w laboratorium, komunikacje oraz raportowanie. bioART zwiększa możliwości dostarczania  dokładnych wyników we właściwym czasie w celu zapewnienia lepszej opieki nad pacjentem.

Proste w użyciu:

 • Proste ustawienie w postaci „kliknij” i „zaznacz”
 • Eliminuje potrzebę ręcznej modyfikacji raportów
 • Szybszy przegląd wyników to oszczędność czasu
 • Szybkie wyszukiwanie krytycznych wyników wymagających uwagi
 • Umożliwia wprowadzenie zasad raportowania w laboratorium

Łatwe, przejrzyste raportowanie:

 • Automatyczny transfer wyników do Laboratoryjnego Informatycznego Systemu (LIS) lub Myla®
 • Przegląd krytycznych wyników poprzez raporty dostosowanych !Alarmów
 • Poprawa standaryzacji poprzez wprowadzenie w laboratorium procedur diagnostycznych opatrzonych komentarzami bioART

Dostosuj bioART kilkoma kliknięciami

bioART jest niezwykle uniwersalny I może być dostosowany do codziennych  potrzeb laboratorium mikrobiologicznego. Ustaw własny zestaw zasad przeglądania wyników wykorzystując operatory logiczne Jeśli/To:

…Jeśli

…TO

- Wskazówki AES są…
- Antibiotyk jest…
- Mechanizm oporności jest…
- Test jest (np. cefoxitin screen) jest…
- Typ karty to…Pracownia to…
- Pochodzenie materiału to…
- Lekarz to…
-...i WIĘCEJ!

- Prześlij automatycznie wyniki do (LIS/Myla®) w “czasie rzeczywistym”
- Zakończ zatwierdzanie wyniku
- Dodaj alarm
- Dodaj komentarz wewnętrzny
- Dodaj komentarz zewnętrzny (LIS/Myla®)
- Zablokuj Antybiotyk w Raporcie
- Zablokuj Antybiotyk w analizie

 

 

Pioneering diagnostics